تهران ، خیابان سهروردی شمالی
info@apangroup.co
88513906 - 021
تماس با ما

برندینگ و مدیریت بازار

در شرایط رقابتی که عرضه و تقاضا در تعادل نیستند و کسب و کارها برای تدوام بقاء خود در حال تلاش مداوم می باشند، توجه به مدیریت کارا و مؤثر بازار، سهم بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد. آنانی که هنوز به این باور نرسیده اند، با پدیده گلوگاه در زنجیره تأمین خود مواجهه می شوند. این پدیده زمانی که در حوزه مدیریت بازار روی می دهد، باعث توقف سرمایه و کاهش راندمان نرخ بازگشت آن می شود. 

گروه آپان بر این باور است که با اعمال صحیح رویکردهای نوین در مدیریت بازار و به ویژه با تأکید بر نشان تجاری و برندینگ، می تواند از بروز گلوگاه در آن حوزه جلوگیری کرده و گردش مالی و اقتصادی کسب و کار را تسریع کند.

در این گروه از فعالیت های آپان، فعالان صنعت می توانند از دامنه خدمات دو زیرگروه بهره ببرند:


زیرگروه برندینگ:

 • تهیه و تدوین راهبردهای برندینگ و تبلیغات.
 • تدوین برنامه های عملیاتی در خصوص برندینگ و تبلیغات در مراحل قبل و حین واگذاری، راه‏اندازی و بهره برداری.
 • تدوین و اجرای برنامه‏های بازیابی هویت برند.
 • تعیین و پیشنهاد نام تجاری پروژه. 
 • طراحی لوگو و گایدلاین بصری (برند بوک).
 • مطالعه، بررسی، تعیین و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز در بخش های توسعه بازار و برندینگ.
 • مشارکت با کارفرما در اجرای تشریفات و انتخاب مجریان حقیقی و حقوقی مرتبط با هر بخش از برنامه های برندینگ، بازاریابی، تبلیغات و بکارگیری رسانه های متناسب.


زیرگروه مدیریت بازار:

 • انجام مطالعات مشتری سنجی و تعیین جامعه هدف.
 • تعیین و ارائه مدل‏ های واگذاری مطلوب برای اخذ مصوبه کارفرما.
 • مطالعه و تدوین راهبردهای مدیریت بازاریابی و توسعه بازار.
 • تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی «واگذاری» براساس مدل مطلوب مورد تصویب کارفرما.
 • بررسی وضعیت قیمت ها و ارزش های منطقه ای برای تعیین یا به روزآوری جداول پیشنهادی قیمت. 
 • مشارکت در تعیین جداول ساختار شکست ارزش معاملاتی هریک از واحدهای قابل عرضه.
 • مشارکت در مدل های تسویه و پرداخت و سطوح تخفیفات.
 • مشارکت در تهیه فرمت کلی قراردادهای واگذاری (فروش قطعی یا اجاره نامه).
 • مراجعه یا مذاکره با مشتریان بالقوه و جامعه مخاطب بر مبنای سناریوی مصوب.
 • تهیه پیش نویس قراردادهای واگذاری.
 • تهیه پیش نویس صورتجلسات تحویل و هماهنگی در خصوص فرآیند تحویل.