تهران ، خیابان سهروردی شمالی
info@apangroup.co
88513906 - 021
تماس با ما

توسعه کسب و کار

هرچند که اولین هدف هر کسب و کار را می  توان در حفظ بقاء آن در نظر گرفت، اما پایداری آن منوط به توسعه همگن و  هدفمند است. ایستایی یک کسب و کار و وابستگی آن به یک منبع درآمدی و یا  ارائه خدمات و محصولات در قالب یک سبد ثابت، توان ریسک پذیری را کاهش می  دهد، این امر در شرایط متغییر محیط اقتصادی، کاملاً خطرناک و کشنده است. 

گروه  آپان بر این باور است که توسعه کسب و کار یک روند دائمی است و می باید در  سطح و عمق هر کسب و کاری منظور نظر قرار گیرد تا این طریق امکان تداوم بقاء  پایدار فراهم گردد.