تهران ، خیابان سهروردی شمالی
info@apangroup.co
88513906 - 021
تماس با ما

خدمات آپان

علیرغم آنکه صنعت ساختمان یکی از بنیادی ترین زیرساخت های اقتصاد است، اما در بخش هایی از مدیریت زنجیره تأمین خود دچار گرفتاری هایی است که بیش از آنچه به محیط بیرونی مربوط باشد، ناشی از عقب ماندگی درونی خود است. این نوع گرفتاری های بیشتر در حوزه مدیریت بازار آن خود را نشان می دهد.

از قضا در شاخه های دیگر صنعت، همانند صنعت غذا و صنایع مرتبط با محصولات و خدمات FMCG این بخش دارای رشد همگن و مطلوبی بوده است، اما در صنعت ساختمان، این مهم به درجه ای بلوغ و شکوفایی نرسیده و همطراز یایر شئون آن رشد نکرده است. 

بدین جهت گروه آپان، به واسطه تجارب و تخصص اعضاء خود، این موضوع را به عنوان محور و ماهیت فعالیت های خود به ویژه در صنعت ساختمان، قرار داده است و در این راستا تلاش دارد که به منظور تعالی و رشد این صنعت در کنار فعالان آن قرار گیرد.

در نگاهی کلی، دامنه فعالیت های گروه را می توان در سه بخش کلی زیر معرفی نمود: