دوازدهمین هم اندیشی آپان با موضوع:

چشم ‏انداز اقتصاد و صنعت ساختمان در سال 1401

میزبان: جناب آقای دکتر امین نعیم آبادی/ رئیس هیأت مدیره گروه آپان

مهمان: جناب آقای دکتر سعید سعادتمند/ کارشناس اقتصاد مسکن

⭕چهارشنبه 11 خرداد 1401⭕
در صفحه اینستاگرام آپان به نشانی:
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=hu5d2ulqr9f9&utm_content=n5laj63