تهران ، خیابان سهروردی شمالی
info@apangroup.co
88513906 - 021
تماس با ما

باشگاه متخصصان

باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایران - گروه آپان

علیرغم آنکه صنعت ساختمان و صنایع وابسته، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین شئون اقتصادی کشور است. اما هنوز در تما‏می ‏ابعاد به صورتی همگن و پایدار توسعه و تعمیق نیافته است. همین وضعیت باعث ‏می‏ شود که با کمترین لرزش در محیط پیرامونی، شکننده شده و دچار رکود و رخوت شود.

امروزه تما‏می ‏اهتمام فعالان صنعت ساختمان بر روی دو فرآیند «مدیریت ساخت» و «مدیریت تأمین» متمرکز است و با شائبه آنکه هنوز تقاضا بر عرضه برتری دارد، عملاً هیچگونه توجهی در حوزه «مدیریت بازار» ندارند. یکی از عوامل ایجاد دوره‏‏ ها‏ی تواتر 5 ساله رکود و رونق در صنعت ساختمان، بی‏ توجهی به فرآیندهای مرتبط به مدیریت بازار است که برگرفته از نگرش غیراقتصادی سرمایه‏ ای بودن ساختمان ‏می‏ باشد. زیرا چنین نگرشی بدون توجه به نرخ بازدهی برگشت مطلوب سرمایه، انتظار 5 ساله را طبیعی جلوه ‏می‏ دهد.

«برای تقویت جایگاه مدیران حرفه‏ ای و برندسازان و به منظور حمایت از صنعت ساختمان، ضروری است این افراد در قالب یک شبکه منسجم گردهم آیند تا با هم‏ افزایی، در مسیری موفق به پیش رفته و تجارب ارزشمند خود را به بهینه ‏ترین حالت ممکن، به نسل‏ های بعدی منتقل کنند.»

ساختار سازمانی باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایران

گروه آپان، به جای آنکه منتظر بماند، پا پیش گذاشته و با تأسیس «باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایران» اولین گام را برداشته است. حال منتظر همراهی سایر همکاران و متخصصان است. حضور فعالانه در این باشگاه، ضمن توسعه و تعمیق جایگاه مدیریت بازار در کل فرآیند ساختمان، مزایا و منافع قابل توجهی برای اعضاء خود دارد که مهمترین آن را می‏ توان در «دیده شدن» خلاصه کرد.

فر/ایند بررسی و عضویت باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایران

دستورالعمل عضویت و ارزشیابی باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایراندستورالعمل عضویت و ارزشیابی
فرم عضویت باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایرانفرم عضویت
فرم معرفی نامه باشگاه برندسازان صنعت ساختمان ایرانفرم معرفی نامه